Các công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu

Jupyter Lab

jupyterlab

Dịch vụ đã triển khai và có thể sử dụng ngay tại:
   http://sinno.soict.ai:28080

Truy cập Sharepoint câu lạc bộ để biết mật khẩu
https://husteduvn.sharepoint.com/sites/SINNOCLUB/SitePages/D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-Jupiter-Lab.aspx

Website cộng đồng: https://jupyter.org/

Là dự án mã nguồn mở, tiêu chuẩn, cho phép soạn thảo, thực thi và hiển thị kết quả từ hàng chục ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Jupiter Lab đặc biệt thuận tiện cho lập trình Python, và với các hàm vẽ đồ thị plot, JupiterLab sẽ hiện thị ngay kết quả trên nền web một cách trực quan.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Made with ‌

Easy Website Builder