Hậu trường cho không gian mở sảnh tầng 4 – B1
Ban tổ chức 4TechGeeks.
TALKSHOW 4TECHGEEKS – BUỔI SỐ 1 – CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI Ở DỰ ÁN AI TRONG THỰC TẾ
4TECHGEEKS