Hậu trường cho không gian mở sảnh tầng 4 – B1
Sử dụng hình ảnh thương hiệu trong các sự kiện
4TECHGEEKS
eCert trong buổi Webinar về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài sản sở hữu trí tuệ
Các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp
Cuộc thi Global AI Challenge
Chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức từ các kỳ lân của VNG