Hướng dẫn sử dụng URL Shortify
TALKSHOW 4TECHGEEKS – BUỔI SỐ 1 – CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI Ở DỰ ÁN AI TRONG THỰC TẾ
Thông báo về thay đổi trong lịch họp CLB
SOCIAL INNOVATION TECHNOLOGY
4TECHGEEKS
eCert trong buổi Webinar về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tài sản sở hữu trí tuệ
Các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp
Cuộc thi Global AI Challenge
Chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức từ các kỳ lân của VNG
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC